Lista biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1017 z późn. zm) Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 24 stycznia 2005r.  w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U Nr 13, poz. 133) jest dostępna  dla zainteresowanych  w sekretariatach  sądowych  w godzinach przyjęć interesantów.

W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie  przygotowawcze  w sprawach   karnych  i sądom wojskowym.

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym  w Radomiu  została zamieszczona na stronie internetowej na podstawie  przepisów  ustawy z dnia 6 września  2001r. o dostępie do informacji publicznej  ( Dz.U. z 2014 poz.782, z późn. zm.).

Rejestr zmian dla: Lista biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-12-28
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
dodanie zaktualizowanej listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d