Witamy na stronie Sądu Okręgowego w Radomiu. Aby odsłuchać tekst - zaznacz go.   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Sądu Okręgowego w Radomiu. Aby odsłuchać tekst - zaznacz go. Powered By GSpeech

 Tryb działania

 

Sąd Okręgowy w Radomiu w Radomiu jest sądem powszechnym działającym na podstawie: 

-  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

-  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami) 

-  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316),

-  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M.S. z 2015 r. poz. 266). 

  Sąd Okręgowy w Radomiu w Radomiu jako jednostka budżetowa w zakresie realizacji zadań publicznych działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zmianami) Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1476).

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech