Krajowy Rejestr Karny

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

ul. Marszałka Józefa Pilsudskiego 10, 26-600 Radom
tel./fax. 48 36 80 323

 

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, mieszczącego się na parterze w oficynie głównego budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. M.J.Piłsudskiego 10 w Radomiu, w pokoju nr 303, oficyna

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wnioski "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 do 1500, a w poniedziałki dodatkowo w godzinach 1530 do 1800.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

    30 zł - za informację o osobie
    30 zł - za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania. Znaki opłaty sądowej można nabyć w Punkcie Obsługi Kasowej Sądu Okręgowego w Radomiu w pokoju nr 8.


OPŁATĘ WNOSI SIĘ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

- w formie znaków opłaty sądowej,

- gotówką w kasie ministerstwa sprawiedliwości lub sądu,

- na rachunek ministerstwa sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK.

Rejestr zmian dla: Krajowy Rejestr Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d