Lekarze sądowi

1 lutego 2008 r. weszła w życie ustawa o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849) oraz akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczące wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu, wzoru zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego, a także trybu wystawiania zaświadczeń (Dz. U. Nr 14, poz. 85, 86 i 87). Ustawa określa sposób doboru lekarzy sądowych, zgodnie z którym Prezes Sądu Okręgowego podpisze umowę z lekarzem sądowym dotyczącą świadczenia usług na terenie podlegającym danemu sądowi okręgowemu.

Zgodnie z ustawą tylko lekarz z listy lekarzy sądowych może wystawiać zaświadczenia lekarskie uczestnikom procesów zarówno karnych jak i cywilnych: oskarżycielom, oskarżonym, obrońcom, powodom, pozwanym, świadkom i pełnomocnikom.

Wszystkie zwolnienia wystawione przez lekarza sądowego są archiwizowane, podobnie jak jego wydatki. Szczegóły wystawiania zaświadczeń, archiwizacji i wynagradzania lekarzy zawierają wspomniane rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d