Lista stałych mediatorów

Aktualna lista stałych mediatorów znajduje się na dole strony w plikach do pobrania.
Wpis na listę stałych mediatorów

29 stycznia 2016 r.  weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów.

Regulacja dotycząca kwalifikacji stałych mediatorów została wprowadzona ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która weszła w życie z początkiem roku. Tak jak do tej pory mediatorem w sprawach cywilnych może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, za wyjątkiem sędziego, który nie jest w stanie spoczynku.

Odrębną kategorię mediatorów stanowią jednak stali mediatorzy. Na listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych będzie mógł zostać wpisany mediator spełniający powyższe warunki, a ponadto: nie karany za przestępstwo umyślne, co najmniej 26-letni, znający język polski oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.

Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów składa się do prezesa sądu okręgowego na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Kandydat musi przedłożyć również oświadczenia o niekaralności oraz dotyczące wieku i znajomości języka polskiego. W celu umożliwienia weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności, mediator powinien zgromadzić i przedłożyć takie dokumenty, które w przekonujący sposób potwierdzą jego profesjonalne przygotowanie.

Jak do tej pory listy mediatorów mogą prowadzić również ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie). Listy te są przekazywane prezesowi sądu okręgowego. Ośrodki mediacyjne samodzielnie określają wymogi, jakie musi posiadać osoba, która chce zostać wpisana na listę ośrodka.

Decydując się na mediację strony mogą wybrać dowolnego mediatora, również spoza listy prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, sąd wyznaczy mediatora wyspecjalizowanego w danego rodzaju mediacji, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.

 Treść rozporządzenia wraz załącznikiem stanowiącym wzór wniosku o wpis na listę stałych mediatorów jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:  dziennikustaw.gov.pl/du/2016/122/D2016000012201.pdf

 Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 1 lutego 2016 r.


 Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, pok. 202, II piętro, tel. (048)-368-02-20

Harmonogram spotkań informacyjnych ze stałymi mediatorami

Mediatorzy

Miejsce

Dni spotkań

Godzina

Mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji Oddział
w Radomiu

siedziba Sądu Okręgowego w Radomiu sala konferencyjna
p. 204 II piętro

poniedziałek

wtorek

środa

10.00-11.00

Mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji Oddział
w Radomiu

siedziba Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu,
ul. Prażmowskiego 15 lok. 26

czwartek

10.00-11.00

Mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji Oddział
w Radomiu

siedziba Sądu Rejonowego w Kozienicach, sala konferencyjna

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca

10.00-11.00

Mediatorzy Fundacji Rozwoju Mediacji
w Warszawie

siedziba Sądu Okręgowego
w Radomiu sala konferencyjna
p. 204, II piętro

pierwszy i trzeci piątek miesiąca

10.00-14.00

Mediator Jadwiga Stawicka

Kancelaria Adwokacka
ul. K. Deyny 78
Warszawa

oraz

siedziba Sądu Okręgowgo w Radomiu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
(tel. 603 598 574)

pierwszy i trzeci wtorek miesiąca

 

 

 

 

 

11.00-13.00

 

 

 

 

 

Mediator

Marlena Turlewicz

Centrum Mediacji w Puławach

Centrum Mediacji
w Puławach
ul. Słowackiego 2 piętro I

wszystkie dni tygodnia po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
(tel. 505 115 848)

15.30-19.00

Mediator Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w Warszawie

Budynek Sądu Rejonowego w Grójcu pok. 19 (parter)

druga i czwarta środa miesiąca począwszy od  lipca 2017 r.

12:00-13:30

Mediator Polskiego Centrum Mediacji Oddział
w Radomiu

Budynek Sądu Rejonowego w Szydłowcu pok. 22
(II piętro)

pierwszy wtorek miesiąca

11:00-12.00

Mediator Polskiego Centrum Mediacji Oddział
w Radomiu

Budynek Sądu Rejonowego w Zwoleniu pok. 217
(II piętro)

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca

12:00-13:00

Rejestr zmian dla: Lista stałych mediatorów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
publikacja aktualnej listy mediatorów stałych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-09-18
Publikacja w dniu:
2018-09-18
Opis zmiany:
zmiana dni i godzin dyżyru mediatora w Sadzie Rejonowym w Szydłowcu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
zmiana listy mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
aktualizacja listy stałych mediatorów czerwiec 2018
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-18
Publikacja w dniu:
2018-05-18
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-02-26
Publikacja w dniu:
2018-02-26
Opis zmiany:
aktualizacja listy stałych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-01-17
Publikacja w dniu:
2018-01-17
Opis zmiany:
aktualizacja listy stałych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-07-26
Publikacja w dniu:
2017-07-26
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-07-21
Publikacja w dniu:
2017-07-21
Opis zmiany:
aktualizacja harmonogramu dyżurów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-07-17
Publikacja w dniu:
2017-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja harmonogramu dyżurów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-07-17
Publikacja w dniu:
2017-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja listy stałych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja harmonogramu dyżuru mediatorów stałych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-06-07
Publikacja w dniu:
2017-06-07
Opis zmiany:
aktualizacja harmonogramu mediacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-01-05
Publikacja w dniu:
2017-01-05
Opis zmiany:
aktualizacja listy stałych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-11-10
Publikacja w dniu:
2016-11-10
Opis zmiany:
aktualizacja listy mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-11-10
Publikacja w dniu:
2016-11-10
Opis zmiany:
aktualizacja listy stałych mediatorów listopad 2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-10-21
Publikacja w dniu:
2016-10-21
Opis zmiany:
aktualizacja listy stałych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-09-15
Publikacja w dniu:
2016-09-15
Opis zmiany:
aktualizacja listy stałych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-09-15
Publikacja w dniu:
2016-09-15
Opis zmiany:
aktualizacja harmonogramu spotkań
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-09-05
Publikacja w dniu:
2016-09-05
Opis zmiany:
aktualizacja dni i godzin spotkań informacyjnych ze stałymi mediatorami
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-08-18
Publikacja w dniu:
2016-08-18
Opis zmiany:
aktualizacja terminu spotkań informacyjnych z Mediatorami Fundacji Rozwoju Mediacji w Warszawie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d