Prezes Sądu

Funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu pełni SSO Marta Łobodzińska.

Kompetencje:

1) kierowanie sądem i reprezentowanie sądu na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

 - kierowanie działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz.133 z późn zm.)
 - pełnienie fukcji zwierzchnika służbowego sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
 - powierzanie sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnianie z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2) dokonywanie analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
3) pełnienie innych czynności przewidzianych w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-04-18
Publikacja w dniu:
2019-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d