Sąd Okręgowy w Radomiu

Obrót prawny z zagranicą

Obrót prawny z  zagranicą 

Specjalista ds. obrotu prawnego z  zagranicą Monika Tomala

Pokój  nr 215, tel. 48 6776780

Główny zakres działalności:

  • współpraca z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych oraz karnych, która obejmuje w szczególności: kontrolę wniosków o pomoc prawną, przesyłanych
    z sądów okręgu radomskiego do organów zagranicznych oraz wpływających do sądów okręgu radomskiego, doradztwo w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosków
    o pomoc prawną, poszukiwania właściwych jednostek przyjmujących wnioski o pomoc prawną;
  • współpraca międzynarodowa w zakresie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych zamieszkałych za granicą

Przydatne linki

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych Dz.U. 2002 nr 17 poz. 164

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020170164/O/D20020164.pdf 

Portal e-sprawiedliwość

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl

https://www.gov.pl/web/stopuprowadzeniomdzieci

 

SSO Bartłomiej Drotkiewicz

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych 

Do zadań koordynatora ds. międzynarodowych i praw człowieka w sprawach cywilnych należy udzielanie sędziom, asesorom sądowym, referendarzom sądowym i asystentom sędziów z sądów okręgu radomskiego, na ich wniosek, informacji: 

a) o zasadach i trybie uzyskania informacji o prawie i praktyce państwa obcego,

b) z zakresu techniki pracy oraz wykonywania czynności administracji sądowej istotnych dla prawidłowego przygotowania wniosku o pomoc prawną oraz orzeczeń podlegających wzajemnemu uznawaniu,

c) o zasadach i trybie współpracy w ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych,

d) o zasadach i trybie ustalenia organu właściwego w państwie obcym do wykonania wniosku o pomoc prawną lub udzielenie informacji dotyczącej stanu realizacji tego wniosku,

e) o sposobie uzyskania informacji o treści standardów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm. 14).

SSO Adriana Orzechowska

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

Do zadań koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych należy współpraca z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych, która obejmuje w szczególności: kontrolę wniosków o pomoc prawną, przesyłanych z sądów okręgu radomskiego do organów zagranicznych oraz wpływających do sądów okręgu łódzkiego, doradztwo w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosków o pomoc prawną, w zakresie zasad i trybu uzyskania informacji o prawie i praktyce państwa obcego oraz trybu postępowania w odniesieniu do wniosków dotyczących orzeczeń podlegających wzajemnemu uznawaniu oraz poszukiwania właściwych jednostek przyjmujących wnioski o pomoc prawną.

Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych utworzono na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2018 roku, poz. 120).

Punkt kontaktowy ESS w sprawach cywilnych i handlowych dla Sądu Okręgowego
w Radomiu  został utworzony  przy Sądzie Okręgowym w Lublinie .

 

Metadane

Data publikacji : 09.07.2021
Data modyfikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony

do góry