Sąd Okręgowy w Radomiu

Wideokonferencje

W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji istnieje możliwość nawiązania połączenia przez dowolną osobę (z uwzględnieniem warunków i otrzymaniu akceptacji od wydziału sądu) z własnego urządzenia poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanej aplikacji umożliwiającej nawiązanie takiego połączenia z sądem orzekającym (tj. aplikacja SCOPIA lub JITSI).

W czasie zdalnego połączenia zaleca się stosowanie zestawu słuchawkowego.

Przed przystąpieniem do wideokonferencji proszę o zapoznanie się z dokumentem: „Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji” umieszczonego poniżej. Informacja o przetwarzaniu danych osobowowych uczestników wideokonferencji w związku z udzialem w rozprawie sądowej znajduje się w dziale Ochrona danych osobowych (RODO).

W ramach pomocy dla obywateli jest uruchomiona telefoniczna linia wsparcia:
nr tel: 71 748 96 00
oraz możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną:
cpw@wroclaw.sa.gov.pl

Instrukcje:

Regulamin Systemu Wideokonferencji

Instrukcja instalacji i testowego połączenia programu Scopia

Instrukcja uczestnictwa w rozprawie prowadzonej za pośrednictwem Jitsi

Instrukcja uczestnictwa w rozprawie zdalnej systemu EQuinox

Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji

 

Dodatkowo w ramach połączeń wewnętrznych z innymi jednostkami sądów powszechnych lub jednostkami penitencjarnymi Sąd Okręgowy w Radomiu informuje iż wyposażony jest w wideoterminale sprzętowe oraz linię ISDN

Kwestie organizacyjne przeprowadzenia wideokonferencji które dotyczą innych jednostek należy uzgadniać w sekretariacie prezesa z koordynatorem ds. sal rozpraw tutejszego sądu – tel. 48 677 68 01

Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
ul. M. J. Piłsudskiego 10
26-600 Radom
email: so.radom@radom.so.gov.pl

Szczegółowe informacje techniczne do przeprowadzania wideokonferencji z innymi jednostkami można uzyskać kontaktując się z Oddziałem Informatycznym Sądu Okręgowego w Radomiu poprzez wiadomość e-mail it@radom.so.gov.pl lub telefonicznie.
-budynek przy ul. Warszawskiej 1 (sale rozpraw I-VII)      tel. 48 6776579
-budynek przy ul. Piłsudskiego 10 (sale rozpraw VIII-XVI) tel. 48 6776778


 

Metadane

Data publikacji : 11.06.2021
Data modyfikacji : 15.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Gwiazda
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry