Sąd Okręgowy w Radomiu

Zasady udostępniania akt sądowych w celach naukowo-badawczych w Sądzie Okręgowym w Radomiu

Akta zakończonych prawomocnie spraw sądowych Sądu Okręgowego w Radomiu, mogą być udostępniane jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność naukową lub badawczo-rozwojową dla celów naukowych i badawczych na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Adm-0010-43/23 z dnia 30 maja 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 30.05.2023
Data modyfikacji : 30.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu /Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry