Sąd Okręgowy w Radomiu

https://www.radom.so.gov.pl/sor/obsluga-interesantow/informacje-dodatkowe/biegli-sadowi/lista-bieglych-sadowych/5094,Lista-bieglych-sadowych-Sadu-Okregowego-w-Radomiu.html
25.07.2024, 21:09

Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Radomiu

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1017 z późn. zm) Prezes Sądu Okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 24 stycznia 2005 r.  w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U Nr 13, poz. 133) jest dostępna  dla zainteresowanych  w sekretariatach  sądowych  w godzinach przyjęć interesantów. W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie  przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Na podstawie § 122 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 z późn. zm. ) Sąd Okręgowy w Radomiu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej dodatkowo informacje dotyczące  biegłych sądowych wpisanych na listę. Podstawą prawną publikacji dziedziny i specjalizacji biegłego sądowego jest § 122 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 z późn. zm. ) natomiast danych kontaktowych biegłego sądowego jego dobrowolna zgoda wyrażona  na ich udostępnienie w celu ułatwnienia kontaktu osoby zainteresowanej z biegłym bez konieczności udawania się do sądu (zgodnie z art. 6 ust. 1 a w związku z art. 7 RODO).

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.12.2020
Data modyfikacji : 28.02.2024
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony