Sąd Okręgowy w Radomiu

Legalizacja - poświadczenie dokumentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz. U., Nr 17, poz. 164 ze zm.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Radomiu oraz sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu  lub upoważniony przez niego sędzia.

Legalizacji podlegają dokumenty sądowe i notarialne wystawione w sądach i przez notariuszy podległych właściwością miejscową Sądowi Okręgowemu w  Radomiu.

Za wyżej wymienione czynności zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) za każde poświadczenie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł - płatną na konto Urzędu Miasta Radomia  Pekao SA II/O Radom 52 124032591111001013406544.  
Prosimy o szczegółowy opis wpłaty na druku, ponieważ jest to podstawa jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której została wniesiona (tytułem legalizacji pieczęci i podpisu sędziego/notariusza).

Opłatę skarbową można wnosić:
1. W każdym banku.
2. Na poczcie.
3. W specjalnie wyznaczonych punktach, których aktualna lista znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu.

W siedzibach Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10 i ul. Warszawskiej 1 nie ma możliwości wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Wymagane dokumenty:

- wniosek (w przypadku korespondencyjnego załatwiania sprawy),

- oryginały dokumentów do uwierzytelnienia,

- oryginały potwierdzeń dokonania opłaty skarbowej.
 
Uwierzytelnienia dokumentów można dokonać w Sądzie Okręgowym w Radomiu w Oddziale Administracyjnym, ul. Piłsudskiego 10, II piętro,  pok. 202:

- osobiście na wniosek od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

- listownie dołączając pismo ze wskazanym adresem do korespondencji wraz z wymaganymi dokumentami.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: 48 677 67 20
 
Ważne! Większa liczba dokumentów legalizowana jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Metadane

Data publikacji : 18.06.2020
Data modyfikacji : 18.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry