Sąd Okręgowy w Radomiu

Projekt „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”

Głównym celem projektu  jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Realizacja działań przewidzianych w projekcie, w szczególności budowa i wdrożenie KRM, przewidziane zostały na okres 3 lat, tj. od 2020 do początku drugiej połowy 2023 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programy Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://krm.gov.pl  oraz w broszurze informacyjnej zmieszczonej w załączniku poniżej.

Metadane

Data publikacji : 17.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry