Sąd Okręgowy w Radomiu

System sądowych e-Płatności

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło funkcjonalności systemu e-płatności, umożliwiające dokonywanie płatności sądowych z wykorzystaniem:

  • formy bezgotówkowej (szybki przelew, karta płatnicza) za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej (e-znaku) w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (czyli tzw. „zaświadczenia o niekaralności”), który to znak może zostać zakupiony zarówno w kasie sądu*, jak i przez portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl.

Jak działa system ePłatności?

  1. Nowe formy płatności nie zastępują dotychczasowych kanałów płatności, tzn. każdy interesant nadal może uiścić opłatę zwykłym przelewem na konta bankowe Sądu lub dostępnych w siedzibie kioskach do opłat sądowych.
  2. Wykorzystanie internetowego kanału płatności wiąże się z uiszczeniem przez wnoszącego opłaty prowizji na rzecz operatora płatności. W roku 2017 wybrany w postępowaniu koncesyjnym operator Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie będzie pobierał prowizję w wysokości 0,0001% wartości transakcji, przy czym nie mniej niż 39 groszy.
  3. Znak opłaty sądowej w formie elektronicznej, obok tradycyjnych elementów obejmujących: godło Rzeczypospolitej Polskiej, napis „Ministerstwo Sprawiedliwości”, napis „Znak opłaty sądowej” oraz nominał znaku wyrażony w złotych polskich, ma formę graficzną kodu kreskowego i kodu numerycznego składającego się z 14 cyfr arabskich, który odpowiada zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał, a uiszczający opłatę sadową znakami opłaty sądowej jednorazowo może w danej sprawie wykorzystać nie więcej niż dziesięć znaków.
  4. Dopuszcza się przedkładanie przez interesanta znaku opłaty sądowej wygenerowanego w systemie e-Płatności w formie wydruku papierowego trwale złączonego z pismem podlegającym opłacie (w przypadku zakupu w kasie sądu – na etykiecie samoprzylepnej), jak również na nośniku elektronicznym umożliwiającym bezpośrednie skasowanie znaku za pomocą czytników kodów kreskowych zakupionych przez sądy w tym cel (znak w postaci graficznej określonej w rozporządzeniu wyświetlany na ekranie telefonu, tabletu itp.). Zabezpieczenia systemu umożliwiają jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sadowej, a jego skasowanie możliwe jest wyłącznie raz w całym sądownictwie.
  5. Znaki opłaty sądowej w formie tradycyjnej będą mogły być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r. W okresie przejściowym, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (lub do momentu wyczerpania znaków papierowych), obydwa rodzaje znaków, tj. e-znak oraz znak opłaty sądowej w papierowej postaci, będą funkcjonować w sądach równolegle. 

 

Metadane

Data publikacji : 14.03.2017
Data modyfikacji : 07.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony

do góry