Sąd Okręgowy w Radomiu

Obowiązek posiadania przez doradców restrukturyzacyjnych adresu do doręczeń elektronicznych i jego zgłoszenia celem wpisania na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego

W związku z wydaniem przez Ministra Cyfryzacji w dniu 29 maja 2023 r. komunikatu w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1077), Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że od dnia 10 grudnia 2023 r. doradcy restrukturyzacyjni mają obowiązek posiadać adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569). Adres ten doradcy restrukturyzacyjni powinni zgłosić Ministrowi Sprawiedliwości (kierując korespondencję na adres Departamentu Zawodów Prawniczych) w celu ujawnienia na liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1007).

Metadane

Data publikacji : 05.10.2023
Data modyfikacji : 05.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik Oddzialu Administracyjnego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry