Sąd Okręgowy w Radomiu

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu zaprasza do współpracy specjalistów z zakresu komunikacji wspomagającej lub alternatywnej (AAC) w charakterze biegłego sądowego

Szanowni Państwo,

W zwiazku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 289) zmieniającej m. in. Kodeks postępowania karnego poprzez dodanie art. 185e K.p.k., Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu zaprasza do współpracy w charakterze biegłego sądowego specjalistów z zakresu komunikacji wspomagającej lub alternatywnej (AAC).

Biegłym sądowym jest osoba posiadająca specjalną wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie zawodowe, powoływana w postępowaniach sądowych, w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. Biegli z listy danego sądu okręgowego ustanawiani są przez prezesa tegoż sądu na 5–letnią kadencję, a za wykonywanie czynności biegłego sądowego dostają wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi stawkami (wynagrodzenie biegłych sądowych regulują rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – w postępowaniu cywilnym Dz. U. z 2020r. poz. 989, – w postępowaniu karnym Dz. U. z 2017r. poz. 2049 z późn. zm.).

Informacje o formalnościach, których należy dopełnić dla ustanowienia biegłym sądowym znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Radomiu w zakładce „Biegli sądowi”, ponadto można je uzyskać bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Radomiu pod numerem telefonu:  48 67-76-720.

Metadane

Data publikacji : 25.04.2024
Data modyfikacji : 25.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry