Sprawozdania finansowe Sądu Okręgowego w Radomiu za rok 2018

2019-05-08

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) poniżej publikujemy sprawozdania finansowe Sądu Okręgowego w Radomiu za rok 2018.

Rejestr zmian dla: Sprawozdania finansowe Sądu Okręgowego w Radomiu za rok 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu - Jan Kulig i Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Radomiu - Ewa Makuch
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
publikacja sprawozdań finansowych za rok 2018