Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

SSO Stanisław Olchowy
 
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego jest uprawnionym oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym, w sprawach sędziów sądów rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu. 
 
 

Rejestr zmian dla: Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego